Κατασκευές-Ανακατασκευές-Ανακαινίσεις
Ένας από τους κύριους τομείς δραστηριοποίησης της HOMEPLAN είναι ο χώρος των κτιριακών κατασκευών και ανακατασκευών. Σε αυτό τον τομέα η φιλοσοφία μας κινείται στην κατευθυνση των ολοκληρωμένων λύσεων και περιλαμβάνει:

   τοπογραφικές μελέτες  

   κτιριακές μελέτες και μελέτες αναμόρφωσης χώρων  
   τηλεπικοινωνιακές μελέτες

   μελέτες εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην κατασκευή  Κατασκευή Δικτυακών Τόπων
Επίσης η HOMEPLAN ασχολείτε και με την σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση δικτυακών τόπων καθώς και υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
Ενδεικτικό πελατολόγιο:
ΒΙΟΜΕΣ - Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων εξωτερικού χώρου
ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΑ - Κατάστημα με είδη δώρου και έπιπλα
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Βιοτεχνία τυροκομικών προϊόντων
Copyright © HOMEPLAN, 2009 All rights reserved Created by HOMEPLAN