Κτιριακές Μελέτες και Μελέτες Ανακατασκευής Χώρων
Η HOMEPLAN ασχολείται με την κτιριακή κατασκευή καθώες και με την ανακατασκευή και επέκταση κτιρίων, παρέχοντας ολοκληρωμένες κτιριακές λύσεις. Εχει εμπειρία και στην αναδιαμόρφωση εχωτερικών χώρων. Μερικά δείγματα της δουλειάς της φαίνονται πιο κάτω:

   Κατασκευές

   Αναδιαμόρφωση

   ...πίσω
Copyright © HOMEPLAN, 2009 All rights reserved Created by HOMEPLAN