Τηλεπικοινωνιακές Μελέτες
Η HOMEPLAN αναλαμβάνει μελέτες Τηλεπικοινωνιών καθώς και μελέτες Δικτύων. Οι συνεργάτες της διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα και μπορούν να σας παρέχουν λύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν σημαντικές αλλάγές στην επιχείρηση ή στην κατοικία σας, που έχουν να κάνουν τόσο με την λειτουργικότητα όσο και με την μείωση του διαχειριστικού κόσοτους. Ενδεικτικά ασχολείται με:

   Τηλεφωνικά Κέντρα

   Κατασκευή και Συντήρηση Δικτύων Δεδομένων

    Ασφάλεια Δικτύων Δεδομένων
   Τηλεφωνία πάνω από Δίκτυα ( Voice Over IP )

   ...πίσω
Copyright © HOMEPLAN, 2009 All rights reserved Created by HOMEPLAN